Duze czcionkiDomyslne czcionkiMale czcionki

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa,
ul. Elbląska 14

01-737 Warszawa

Zatrudni specjalistę ds. technicznych w Osiedlu Wawrzyszew Nowy

Wymagania:

- wykształcenie wyższe lub średnie techniczne,

- doświadczenie zawodowe min. 5 lat,

- dobra znajomość obsługi komputera (programy MS Word, MS Excel, programy kosztorysowe),

- uprawnienia budowlane oraz staż pracy w spółdzielni mile widziane,

- znajomość przepisów prawa budowlanego.

Oferta kandydata winna zawierać:

- zgłoszenie do konkursu wraz z listem motywacyjnym,

- CV,

- kwestionariusz osobowy,

- kopię dyplomu lub świadectwa ukończenia szkoły, kopię uprawnień.

Pisemne zgłoszenie wraz z kompletem dokumentów należy przysłać w terminie
do 30 kwietnia 2014r do godz. 1500 (decyduje data stempla pocztowego) lub składać osobiście
w kancelarii WSM pok. Nr 7 parter w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na specjalistę
ds. technicznych”. Zgłoszenia nie spełniające wymagań konkursu oraz po upływie wyznaczonego terminu nie podlegają rozpatrzeniu. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami zakwalifikowanymi do
II etapu konkursu zostaną przeprowadzone w siedzibie Spółdzielni, o czym kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie - telefonicznie.

WSM nie odsyła złożonych ofert.

WSM zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu lub odrzucenia oferty bez podania przyczyn.

 

Zapraszamy do polubienia naszego profilu na FACEBOOK.

 
ZAWIADOMIENIE
 
Zarząd Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na podstawie § 104 statutu Spółdzielni zwołuje zebranie
CZŁONKÓW OCZEKUJĄCYCH WSM
na dzień 11 kwietnia 2014 roku o godz. 17:00
w sali konferencyjnej Biura Zarządu WSM, ul. Elbląska 14

Szczegóły pdfzm.pdf372.05 KB

 

 
Zmiany w Statucie Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

W wykonaniu uchwały nr 10/2013 Walnego Zgromadzenia z dnia 7.12.2013 r.,
Zarząd Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przekazuje materiały, dotyczące propozycji zmian zapisów Statutu w celu zapoznania się i ewentualnego złożenia własnych poprawek do przedstawionych propozycji.

Więcej…
 

WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ul. Elbląska 14
informuje, że posiada do wynajęcia lokal użytkowy w budynku biurowym, przy ul. Elbląskiej 14 o powierzchni 88,20 m².
Dysponujemy również garażem na dwa samochody oraz miejscami postojowymi w hali garażowej w/w budynku.

Więcej…
 
Więcej artykułów…
<< Początek < Poprzednia 1 2 Następna > Ostatnie >>